Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 - Dubus ja Leveque v. komissio

(Asia F-66/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Charles Dubus (Kraainem, Belgia) ja Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Ranska) (edustajat: aluksi asianajaja É. Boigelot, sittemmin asianajaja É. Boigelot ja asianajaja L. Defalque)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Väliintulija: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: I. Sulce ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Päätöksen olla ylentämättä kantajia vuoden 2006 ylennyskierroksella, koska he eivät olleet osoittaneet kykyään työskennellä kolmannella kielellä, kumoaminen - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission päätös olla kirjaamatta Dubusia niiden virkamiesten luetteloon, jotka ylennettiin palkkaluokkaan C*3 vuoden 2006 ylennyskierroksella, ja Euroopan yhteisöjen komission päätös olla kirjaamatta Levequeta niiden virkamiesten luetteloon, jotka ylennettiin palkkaluokkaan B*8 samalla ylennyskierroksella, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 199, 25.8.2007, s. 54.