Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete - Dubus és Leveque kontra Bizottság

(F-66/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2006. évi előléptetési időszak - Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Charles Dubus (Kraainem, Belgium) és Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Franciaország) (képviselők: É. Boigelot ügyvéd, később: É. Boigelot és L. Defalque ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők : I. Šulce és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek előléptetését a 2006-os előléptetési időszakban harmadik nyelven történő munkavégzésre való képességük bizonyításának hiányában megtagadó határozat megsemmisítése - Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának azt a határozatát, amely Charles Dubus nevét nem vette fel a C*3 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára a 2006-os előléptetési időszakban, és az Európai Közösségek Bizottságának azt a határozatát, amely Jean Leveque nevét nem vette fel a B*8 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára ugyanezen előléptetési időszakban.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a saját költségeinek és a felperesek költségeinek viselésére.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 199., 2007.8.25., 54. o.