Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2008 - Dubus şi Leveque/Comisia

(Cauza F-66/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2006 - Capacitatea de a lucra într-o a treia limbă)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi Charles Dubus (Kraainem, Belgia) şi Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Franţa) (reprezentanţi: É. Boigelot, avocat, ulterior É. Boigelot şi L. Defalque, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: C. Berardis-Kayser şi G. Berscheid, agenţi)

Intervenient: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: I. Sulce şi M. Simm, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei de a nu îi promova pe reclamanţi în cadrul exerciţiului de promovare 2006, în lipsa demonstrării capacităţii acestora de a lucra într-o a treia limbă - Cerere de daune interese

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Comunităţilor Europene de a nu înscrie numele domnului Dubus pe lista funcţionarilor promovaţi la gradul C*3 în cadrul exerciţiului de promovare 2006 şi decizia Comunităţilor Europene de a nu înscrie numele domnului Leveque pe lista funcţionarilor promovaţi la gradul B*8 în cadrul aceluiaşi exerciţiu.

Respinge celelalte concluzii formulate în cadrul acțiunii.

Obligă Comisia Comunităţilor Europene să suporte propriile cheltuieli de judecată şi cheltuielile de judecată ale reclamanţilor.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 199, 25.8.2007, p. 54.