Language of document :

Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 - Dubus och Leveque mot kommissionen

(Mål F-66/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarande 2006 - Förmåga att arbeta på ett tredje språk)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Charles Dubus (Kraainem, Belgien) och Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Frankrike) (ombud: advokaten É. Boigelot, därefter advokaterna É. Boigelot och L. Defalque.)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid)

Intervenient: Europeiska unionens råd (ombud: I. Šulce och M. Simm)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökandena, i avsaknad av bevis av vederbörandes förmåga att arbeta på ett tredje språk, med avseende på befordringsförfarandet 2006 - Yrkande om skadestånd

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut att inte uppföra Charles Dubus på förteckningen över tjänstemän som befordras till lönegrad C*3 med avseende på befordringsförfarandet 2006, och dess beslut att inte uppföra Jean Leveque på förteckningen över tjänstemän som befordras till lönegrad B*8 med avseende på samma befordringsförfarandet ogiltigförklaras.

Talan ogillas såvitt avser övriga yrkanden.

Europeiska gemenskapernas kommission ska ersätta sina rättegångskostnader och bära sökandenas rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska ersätta sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 199, 25.08.2007, s. 54.