Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 18. december 2008 - Nijs mod Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

(Sag F-64/08) 1

[Personalesag - tjenestemænd - procesreglementets artikel 35, stk. 1, litra e) - summarisk angivelse af anbringenderne i stævningen - forfremmelsesprocedure - udpegelse af bedømmer og af kontrolbedømmer - manglende akt, der indeholder klagepunkt - åbenbar afvisning]

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ved avocats F. Rollinger og A. Hertzog)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (ved T. Kennedy, J.-M. Stenier og G.Cortens, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Revisionsrettens afgørelse om udpegelse af sagsøgerens bedømmer og af kontrolbedømmer og en påstand om erstatning for den skade, han har lidt som følge af denne afgørelse

Konklusion

Åbenbart at søgsmålet må afvises.

Bart Nijs betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 247 af 27.9.2008, s. 25.