Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 18-i végzése - Nijs kontra az Európai Közösségek Számvevőszéke

(F-64/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Az eljárási szabályzat 35. cikke 1. §-ának e) pontja - A felhozott jogalapok keresetlevélben történő rövid ismertetése - Értékelési eljárás - Az értékelő és az ellenjegyző kijelölése - Sérelmet okozó aktus hiánya - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselők: F. Rollinger és A. Hertzog ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Steiner és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes értékelését végző értékelő és ellenjegyző kijelöléséről szóló számvevőszéki határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint az e határozat folytán elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant - elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 247, 2008.9.27., 25. o.