Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 18 decembrie 2008 - Nijs/Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

(Cauza F-64/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Articolul 35 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de procedură - Expunere sumară a motivelor în cererea introductivă - Procedură de evaluare - Desemnarea evaluatorului și a evaluatorului de control - Lipsa unui act care lezează - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (reprezentanţi: F. Rollinger şi A. Hertzog, avocați)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene (reprezentanţi: T. Kennedy, J.-M. Stenier şi G. Corstens, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei Curții de Conturi de desemnare a evaluatorului reclamantului și a evaluatorului de control și cerere de reparare a prejudiciului suferit ca urmare a adoptării acestei decizii.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Îl obligă pe domnul Nijs la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 247, 27.9.2008, p. 25.