Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 - Collotte v. Komise

(Věc F-58/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Hodnotící období 2006 - Schopnost pracovat ve třetím jazyce"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pascal Collotte (Abstraat, Belgie) (zástupci: É. Boigelot, poté É. Boigelot a L. Defalque, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, poté C. Berardis-Kayser a L. Lozano Palacios, zmocněnci)

Vedlejší účastník: Rada Evropské unie (zástupci: I. Šulce a M. Simm, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá povýšení žalobce do platové třídy A*12 na základě hodnotícího období 2006, z důvodu neprokázání jeho schopnosti pracovat ve třetím jazyce - Žaloba na náhradu škody

Výrok rozsudku

1)    Rozhodnutí Komise Evropských společenství nezapsat jméno P. Colotteho na seznam úředníků povýšených do platové třídy A*12 na základě hodnotícího období 2006 se zrušuje.

2)    Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)    Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů žalobce.

4)    Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 199, 25.8.2007, s. 50.