Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 - Collotte mod Kommissionen

(Sag F-58/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2006 - evne til at arbejde på et tredje sprog)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pascal Collotte (Abstraat, Belgien) (først ved avocat É. Boigelot, derefter ved avocats É. Boigelot og L. Defalque)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (først ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede, derefter ved C. Berardis-Kayser og L. Lozano Palacios, som befuldmægtigede)

Intervenient: Rådet for Den Europæiske Union (ved I. Šulce og M. Simm, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse A*12 i forfremmelsesåret 2006 på grund af manglende evne til at arbejde på et tredje sprog - Påstand om erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse om ikke at optage P. Collottes navn på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse A*12 i forfremmelsesåret 2006, annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 199 af 25.8.2007, s. 50.