Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 11. detsembri 2008. aasta otsus - Collotte versus komisjon

(Kohtuasi F-58/07)1

(Avalik teenistus - Euroopa ühenduste ametnik - Edutamine - 2006. aasta edutamine - Suutlikkus töötada kolmandas keeles)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pascal Collotte (Abstraat, Belgia) (esindajad: advokaat É. Boigelot, hiljem advokaadid É. Boigelot ja L. Defalque)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid, hiljem C. Berardis-Kayse ja L. Lozano-Palacios)

Menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: I. Šulce ja M. Simm)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti hageja 2006. aastal edutamata palgaastmele A 12, kuna ta ei suutnud tõestada oma suutlikkust töötada kolmandas keeles - Kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega keelduti P. Collotte'i nime kandmast 2006. aastal palgaastmele A 12 edutatavate ametnike nimekirja;

Ülejäänud osas jätta hagi nõuded rahuldamata.

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt välja enda ja hageja kohtukulud.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 199, 25.8.2007, lk 50.