Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2008 - Collotte/Comisia

(Cauza F-58/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2006 - Capacitatea de a lucra într-o a treia limbă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Pascal Collotte (Abstraat, Belgia) (reprezentanți: É. Boigelot, ulterior É. Boigelot și L. Defalque, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, ulterior C. Berardis-Kayser și L. Lozano Palacios, agenți)

Intervenient: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: I. Šulce și M. Simm, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei de a nu-l promova pe reclamant, în lipsa demonstrării capacității sale de a lucra într-o a treia limbă, la gradul A*12, în baza exercițiului de promovare 2006 - Cerere de daune interese

Dispozitivul

Anulează Decizia Comisiei Comunităților Europene de a nu înscrie numele domnului Collotte pe lista funcționarilor promovați la gradul A*12 în baza exercițiului de promovare 2006.

Respinge celelalte capete de cerere.

Obligă Comisia Comunităților Europene la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată ale reclamantului.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 199, 25.8.2007, p. 50.