Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. decembra 2008 - Collotte proti Komisiji

(Zadeva F-58/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2006 - Sposobnost delati v tretjem jeziku)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Pascal Collotte (Abstraat, Belgija) (zastopnika: sprva É. Boigelot, nato É. Boigelot in L. Defalque, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: sprva C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, nato C. Berardis-Kayser in L. Lozano Palacios, zastopniki)

Intervenient: Svet Evropske unije (zastopnika: I. Šulce in M. Simm, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe, da tožeča stranka, ker ni izkazala svoje sposobnosti delati v tretjem jeziku, v napredovalnem obdobju 2006 ne napreduje v naziv A*12 - Odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti, da se ime tožeče stranke P. Collotte ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2006 napredujejo v naziv A*12, se razglasi za nično.

Preostali tožbeni predlogi se zavrnejo.

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in stroške tožeče stranke.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 199, 25.8.2007, str. 50.