Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. října 2008 - Ortega Serrano v. Komise

(Věc F-48/08)1

"Veřejná služba - Zjevná nepřípustnost - Nemožnost zastupování žalobce advokátem, který není třetí osobou - Právní pomoc - Návrh na vstup do řízení jako vedlejší účastník"

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Španělsko) (zástupce: A. Ortega Serrano, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: K. Herrmann a L. Lozano Palacios, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí výběrové komise pro výběrové řízení EPSO/AD/26/05, kterým bylo odmítnuto zařadit žalobce na seznam vhodných kandidátů a stanovit nové datum pro složení ústní zkoušky

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Vedlejší návrh Antonia Ortegy Serrana, aby mu bylo povoleno upravit svoji žalobu, se zamítá.

Antoniovi Ortegovi Serranovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Není namístě rozhodnout o návrhu na vstup do řízení jako vedlejší účastník.

Evropský inspektor ochrany údajů ponese vlastní náklady řízení, které se vztahují k návrhu na vstup do řízení jako vedlejší účastník.

Žádost o právní pomoc ve věci F-48/08 AJ, Ortega Serrano v. Komise se zamítá.

____________

1 - Úř. věst. C 171, 5.7.2008, s. 52.