Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 30.10.2008 - Ortega Serrano v. komissio

(Asia F-48/08)1

(Henkilöstö - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen - Asianajaja, joka ei ole ulkopuolinen, ei voi toimia kantajan edustajana - Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus - Väliintulohakemus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Espanja) (edustaja: asianajaja A. Ortega Serrano)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja L. Lozano Palacios)

Oikeudenkäynnin kohde

Avoimen kilpailun EPSO/AD/26/05 valintalautakunnan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä kilpailun varallaololuetteloon, ja uuden ajankohdan vahvistaminen suullista koetta varten

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Antonia Ortega Serranon toissijainen vaatimus siitä, että hänen sallitaan täydentää kannettaan, hylätään.

Antonio Ortega Serrano velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Lausunnon antaminen väliintulohakemuksesta raukeaa.

Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa omista väliintulohakemusta koskevista kuluistaan.

Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus asiassa F-48/08 AJ, Ortega Serrano vastaan komissio, hylätään.

____________

1 - EUVL C 171, 5.7.2008, s. 52.