Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 30. oktobra rīkojums - Ortega Serrano/Komisija

(lieta F-48/08) 1

Civildienests - Acīmredzama nepieņemamība - Tas, ka prasītāju nevar pārstāvēt advokāts, kas nav trešā persona - Juridiskā palīdzība - Pieteikums par iestāšanos lietā

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonio Ortega Serrano, Cádiz (Spānija) (pārstāvis - A. Ortega Serrano, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - K. Herrmann un L. Lozano Palacios)

Priekšmets

Konkursa EPSO/AD/26/05 atlases komisijas lēmuma neiekļaut prasītāja uzvārdu rezerves sarakstā un noteikt jaunu datumu mutvārdu eksāmena kārtošanai atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

noraidīt Ortega Serrano pakārtoto prasību atļaut novērst kļūdas prasības pieteikumā;

Ortega Serrano atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

pieteikumu par iestāšanos lietā atstāt bez izskatīšanas;

Eiropas Datu aizsardzības pārbaudītājs sedz savus ar pieteikumu par iestāšanos lietā saistītos tiesāšanās izdevumus pats;

noraidīt pieteikumu par juridisko palīdzību lietā F-48/08 AJ, Ortega Serrano/Komisija.

____________

1 - OV C 171, 05.07.2008., 52. lpp.