Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 30 octombrie 2008 - Ortega Serrano/Comisia

(Cauza F-48/08)1

(Funcţie publică - Inadmisibilitate vădită - Imposibilitate de reprezentare a reclamantei de către un avocat care nu este terţ - Asistenţă judiciară - Cerere de intervenţie)

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamant: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spania) (reprezentant: A. Ortega Serrano, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: K. Herrmann şi L. Lozano Palacios, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei juriului concursului EPSO/AD/26/05, prin care i se refuză reclamantului înscrierea pe lista de rezerve și stabilirea unei noi date pentru proba orală.

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca vădit inadmisibilă.

Respinge cererea în subsidiar a domnului Ortega Serrano prin acesta solicită autorizarea de a-și regulariza cererea.

Îl obligă pe domnul Ortega Serrano la plata cheltuielilor de judecată.

Nu este necesar să se pronunțe cu privire la fondul cererii de intervenție.

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor suportă propriile cheltuieli de judecată aferente cererii de intervenţie.

Respinge cererea de asistenţă judiciară în cauza F-48/08 AJ, Ortega Serrano/Comisia.

____________

1 - JO C 171, 5.7.2008, p. 52.