Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 oktober 2008 - Antonio Ortega Serrano mot kommissionen

(Mål F-48/08)1

(Personalmål - Uppenbart att talan skall avvisas - Sökanden får inte företrädas av en advokat som inte är en utomstående - Rättshjälp - Ansökan om intervention)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Antonio Ortega Serrano (Cadiz, Spanien) (ombud: advokaten A. Ortega Serrano)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: K. Herrmann och L. Lozano Palacios)

Saken

Ogiltigförklaring av det beslut som uttagningskommittén fattade i uttagningsprov EPSO/AD/26/05 om att inte föra upp sökanden i reservlistan eller fastställa en ny dag för det muntliga provet.

Avgörande

Talan avvisas.

Antonio Ortega Serranos andrahandsyrkande om att få rätta sin ansökan ogillas.

Antonio Ortega Serrano ska ersätta rättegångskostnaderna.

Det saknas anledning att pröva interventionsansökan.

Den europeiska datatillsynsmannen skall bära sin egen rättegångskostnad i samband med interventionsansökan.

Ansökan om rättshjälp i mål F 48/08 AJ, Ortega Serrano mot kommissionen avslås.

____________

1 - EUT C 171, 5.7.2008, s. 52.