Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 5. november 2008 - Avanzata m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-48/06) 1

(Personalesag - kontraktansatte - indplacering og aflønning - tidligere arbejdstagere efter luxembourgsk ret)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Eric Avanzata (Hussigny, Frankrig) og 20 andre kontraktansatte (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning vedrørende fastsættelse af sagsøgernes ansættelsesvilkår, særligt deres ansættelsesgruppe, lønklasse, løntrin og deres aflønning, således som fastsat i deres ansættelseskontrakter.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006, s. 26.