Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 5-i ítélete - Avanzata és társai kontra Bizottság

(F-48/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Besorolás és díjazás - A luxemburgi jog szerinti korábbi munkavállalók)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Eric Avanzata (Hussigny, Franciaország) és 20 további szerződéses alkalmazott (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatainak megsemmisítése, amelyekben meghatározza a felperesek felvételi feltételeit, különösen a besorolási osztályukat, besorolási fokozatukat, fizetési fokozatukat és díjazásukat, ahogyan azok a szerződéses alkalmazotti szerződéseikben megállapításra kerültek

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1., 26. o.