Language of document :

2008 m. lapkričio 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Avanzata ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-48/06)1

(Viešoji tarnyba - Sutartininkai - Priskyrimas lygiui ir atlyginimas - Buvę darbuotojai pagal Liuksemburgo teisę)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Eric Avanzata, gyvenantis Hussigny (Prancūzija) ir 20 kitų sutartininkų, atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Berscheid

Dalykas

Komisijos sprendimų, nustatančių ieškovų įdarbinimo sąlygas, o būtent jų pareigų grupę, lygį, pakopą ir jų atlyginimus, tokias, kokios yra nustatytos jų darbo sutartyse, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Ieškinį atmesti.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 154, 2006 7 1, p. 26.