Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-5 ta' Novembru 2008 - Avanzata et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-48/06)1

(Servizz pubbliku - Membri tal-persunal bil-kuntratt - Klassifika u remunerazzjoni - Ex ħaddiema impjegati skont il-liġi Lussemburgiża)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Eric Avanzata domiċiljat f'Hussigny (Franza), u 20 membru tal-persunal bil-kuntratt ieħor (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u G. Berscheid, aġenti)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet ta' impjieg tar-rikorrenti, b'mod partikolari tal-grupp ta' servizz tagħhom, tal-grad tagħhom, tal-iskala tagħhom u tar-remunerazzjoni tagħhom hekk kif huma stabbiliti mid-dispożizzjonijiet tal-kuntratti tagħhom bħala membri tal-persunal.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________

1 - ĠU C 154, 01.07.2006, p.26.