Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. novembra 2008 - Avanzata in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-48/06)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Razvrstitev in plačilo - Nekdanji delavci na podlagi luksemburškega prava)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Eric Avanzata stanujoč v Hussignyju (Francija) in dvajset drugih pogodbenih uslužbencev) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločb Komisije o določitvi pogojev zaposlitve tožečih strank, zlasti v njihovo funkcionalno skupino, njihov naziv, njihov plačilni razred in njihovo plačilo, kot izhajajo iz določb njihovih pogodb uslužbenca.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 154, 1.7.2006, str. 26.