Language of document :

2008 m. lapkričio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Wilms prieš Komisiją

(Byla F-24/08)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 116, 2008 5 9, p. 34.