Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 4. november 2008 - Van Beers mod Kommissionen

(Sag F-126/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - certifikationsproceduren - bedømmelsesåret 2003 - manglende opførsel på listen over forhåndsudvalgte tjenestemænd - vedtægtens artikel 45a)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afslag af 22. februar 2007 på sagsøgerens ansøgning i forbindelse med certifikationsproceduren for bedømmelsesåret 2006.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 22 af 26.1.2008, s. 57.