Language of document :

2008 m. lapkričio 4 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Van Beers prieš Komisiją

(Byla F-126/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - Atestacijos procedūra -2006 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Neįrašymas į iš anksto atrinktų pareigūnų sąrašą - Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal,

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Bevardis-Kayser ir G. Berscheid

Dalykas

2007 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimo atmesti ieškovės kandidatūrą vykdant 2006 m. atestacijos procedūrą panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 22, 2008 1 26. p. 57.