Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 4 noiembrie 2008 - Van Beers/Comisia

(Cauza F-126/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Procedură de certificare - Exercițiul 2006 - Neînscriere pe lista funcționarilor preselecționați - Articolul 45a din statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Anularea Deciziei Comisiei din 22 februarie 2007 de respingere a candidaturii reclamantei în cadrul exercițiului de certificare 2006

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 22, 26.1.2008, p. 57.