Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 4. novembra 2008 - Van Beers proti Komisiji

(Zadeva F-126/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Postopek certifikacije - Certifikacijsko obdobje 2006 - Nevpis na seznam predhodno izbranih uradnikov - Člen 45a Kadrovskih predpisov)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti Komisijine odločbe z dne 22. februarja 2007 o zavrnitvi kandidature tožeče stranke v certifikacijskem obdobju 2006.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 22, 26.1.2008, str. 57.