Language of document :

Kanne 30.12.2008 - Angelidis v. parlamentti

(Asia F-104/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: avocat E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan parlamentin puheenjohtajan 26.2.2008 antama, avointa työpaikkaa koskeva ilmoitus nro 12564, joka liittyi unionin sisäpolitiikan pääosaston - osasto D, budjettiasiat, johtajan viran täyttämiseen ja tällä ilmoituksella aloitettu palvelukseenottomenettely on kumottava. Kumottava on myös päätös, jolla kantajan hakemus sisäpolitiikan pääosaston budjettiasioiden johtajaksi hylättiin ja jolla toinen hakija nimitettiin tähän virkaan. Kantajalle aiheutettu henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko on korvattava ja hänet on ad personam nimitettävä johtajan palkkaluokkaan.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 23.9.2008 tekemä päätös ja tämän vuoksi Euroopan parlamentin puheenjohtajan 26.2.2008 antama, avointa työpaikkaa koskeva ilmoitus nro 12564, joka liittyi unionin sisäpolitiikan pääosaston - osasto D, budjettiasiat, johtajan viran täyttämiseen, on kumottava

palvelukseenottomenettely, joka tällä ilmoituksella aloitettiin ja joka perustui toisiin tehtäviin siirtämiseen tai ylentämiseen, on kumottava

nimittävän viranomaisen 21.11.2008 tekemä päätös, jolla sisäpolitiikan pääosaston budjettiasioiden johtaja nimitettiin, ja päätös hylätä kantajan samaa virkaa koskeva hakemus, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko sekä kantajan uralle aiheutettu vahinko, jonka kantaja arvioi kaiken kaikkiaan 25 000 euroksi ja jota tullaan mahdollisesti korottamaan tai pienentämään oikeudenkäynnin kuluessa, ja näin on meneteltävä ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 13.9.2007 antaman tuomion väärä täytäntöönpano, todettu vakava harkintavallan väärinkäyttö ja ne olosuhteet, joissa tämä uusi riitautettu nimitys on tapahtunut

joka tapauksessa ja vähintäänkin kantaja on ad personam nimitettävä johtajan palkkaluokkaan siitä syystä, että hänen urallee on aiheutunut vakavaa vahinkoa, koska parlamentti on aiheetta evännyt häneltä nimityksen ylempään palkkaluokkaan

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________