Language of document :

2008. december 30-án benyújtott kereset - Angelidis kontra Parlament

(F-104/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt az Európai Parlament elnöke által kiadott 12564. sz., az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó D igazgatósága igazgatói beosztásának betöltésére vonatkozó, 2008. február 26-i álláshirdetés, valamint az e hirdetés alapján indult felvételi eljárás megsemmisítése. Másrészt a felperesnek az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó igazgatóságának igazgatói beosztására beadott jelentkezését elutasító és ugyanezen beosztásra más jelöltet kinevező határozatnak a megsemmisítése. Végül a felperes által elszenvedett nem vagyoni és vagyoni kár megtérítése iránti kérelem, és neki "ad personam" igazgatói fokozatba történő kinevezése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. szeptember 23-i határozatát és következésképpen az Európai Parlament elnöke által kiadott 12564. sz., az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó D igazgatósága igazgatói beosztásának betöltésére vonatkozó 2008. február 26-i álláshirdetést;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen semmisítse meg az ezen álláshirdetés által megindított, áthelyezés vagy előléptetés útján megvalósítandó felvételi eljárást;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó igazgatósága igazgatójának a kinevezéséről szóló 2008. november 21-i határozatát, valamint a felperes ugyanezen beosztásra történő jelentkezését elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 25000 euró kártérítés megfizetésére az okozott vagyoni és nem vagyoni, valamint a felperes szakmai előmenetelében okozott kárért, fenntartva az összeg növelésének vagy csökkentésének lehetőségét az eljárás során, és tekintettel különösen az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 13-i ítéletének rossz végrehajtására, a hatalommal való súlyos visszaélés megállapítására és azon körülményekre, amelyek között e vitatott újabb kinevezés bekövetkezett;

a Közszolgálati Törvényszék - mindenesetre és legalább - nevezze ki a felperest "ad personam" igazgatói fokozatba a felperes szakmai előmenetelében okozott súlyos kárért, amennyiben a Parlament igazságtalanul fosztotta meg egy magasabb fokozatba történő kinevezéstől;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

____________