Language of document :

2008 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Angelidis prieš Parlamentą

(Byla F-104/08)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Angel Angelidis (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, 2008 m. vasario 26 d. Europos Parlamento pirmininko priimto pranešimo Nr. 12564 apie laisvas Europos Sąjungos vidaus politikos generalinio direktorato - Direktorato D: biudžeto reikalų direktoriaus pareigas bei šiuo pranešimu pradėtos įdarbinimo procedūros panaikinimas. Antra, sprendimo atmesti ieškovo kandidatūrą į Vidaus politikos generalinio direktorato biudžeto reikalų direktoriaus pareigas ir į šį postą paskirti kitą kandidatą, panaikinimas. Galiausiai prašymas atlyginti ieškovo patirtą moralinę ir turtinę žalą bei paskirti jį į direktoriaus lygio postą "ad personam".

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2008 m. rugsėjo 23 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą ir, todėl, taip pat panaikinti 2008 m. vasario 26 d. Europos Parlamento pirmininko priimtą pranešimą Nr. 12564 apie laisvas Europos Sąjungos vidaus politikos generalinio direktorato - Direktorato D: biudžeto reikalų direktoriaus pareigas.

Kartu panaikinti šiuo pranešimu pradėtą įdarbinimo perkėlimo ar paskyrimo būdu procedūrą.

Panaikinti 2008 m. lapkričio 21 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą dėl Vidaus politikos generalinio direktorato biudžeto reikalų direktoriaus paskyrimo bei sprendimą atmesti ieškovo kandidatūrą į šį postą.

Priteisti iš atsakovo atlyginti ieškovo patirtas moralinę ir turtinę žalą bei neigiamas pasekmes jo karjerai, o tai bendrai sudaro, nebent vykstant procedūrai ši suma būtų padidinta ar sumažinta, 25 000 eurų, ypač atsižvelgus į netinkamą 2007 m. rugsėjo 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymą, sunkaus piktnaudžiavimo įgaliojimais konstatavimą ir sąlygas, kuriomis buvo įvykdytas ginčijamas naujas paskyrimas.

Bet kuriuo atveju, bent jau paskirti ieškovą į direktoriaus lygio postą "ad personam", nes buvo padaryta didelė žala jo karjerai Parlamentui neteisingai jo nepriskyrus aukštesniam lygiui.

Priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

____________