Language of document :

Acțiune introdusă la 30 decembrie 2008 - Angelidis/Parlamentul European

(Cauza F-104/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea anunțului pentru ocuparea unui post vacant nr. 12564 emis de președintele Parlamentului European, din data de 26 februarie 2008, privind ocuparea postului de director al Direcției Generale Politici Interne ale Uniunii - Direcția D Afaceri Bugetare, precum și a procedurii de recrutare inițiată prin acest anunț. Pe de altă parte, anularea deciziei de a respinge candidatura reclamantului la postul de director privind afacerile bugetare din cadrul Direcției Generale Politici Interne și de numire în acest post a unui alt candidat. În sfârșit, cererea de reparare a prejudiciului moral și material suferit de reclamant și numirea sa în gradul de director "ad personam".

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN din 23 septembrie 2008 și în consecință a anunțului pentru ocuparea unui post vacant nr. 12564 emis de președintele Parlamentului European din data de 26 februarie 2008 privind ocuparea postului de director al Direcției Generale Politici Interne ale Uniunii - Direcția D Afaceri Bugetare;

în consecință, anularea procedurii de recrutare care se inițiază în urma acestui anunț de ocupare a unui post vacant prin intermediul transferului sau al promovării;

anularea deciziei AIPN din 21 noiembrie 2008 privind numirea directorului privind afacerile bugetare din cadrul Direcției Generale Politici Interne, precum și a deciziei de respingere a candidaturii reclamantului la acest post;

obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri pentru prejudiciul moral și material, precum și pentru atingerea adusă carierei reclamantului pe care o evaluează, sub rezerva majorării sau diminuării pe parcursul procedurii, la un total de 25 000 de euro, și aceasta, ținând cont în special de executarea defectuoasă a hotărârii Tribunalului de Primă Instanță din 13 septembrie 2007, de constatarea unui grav abuz de putere și de condițiile în care a intervenit această nouă numire contestată;

în orice caz și cel puțin, atribuirea către reclamant a gradului de director "ad personam" datorită gravului prejudiciu adus carierei sale în măsura în care Parlamentul l-a lipsit în mod injust de o numire într-un grad superior;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________