Language of document :

Жалба, подадена на 8 декември 2008 г. - Pappas/Комисия

(Дело F-101/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Spyros A. Pappas (Брюксел, Белгия) (представител: L. Barattini, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права, определящо правото на пенсия за прослужено време на жалбоподателя и на изчислението на броя на годините осигурителен стаж, които следва да се вземат предвид за определянето на това право.

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на Службата за управление и плащане по индивидуални права от 6 февруари 2008 г., определящо пенсията за прослужено време на жалбоподателя, както и на решения от 22 февруари 2003 г. и от 27 февруари 2003 г., с които се определя броя на годините осигурителен стаж, които следва да се вземат предвид за определянето на пенсионните права;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________