Language of document :

Žaloba podaná dne 8. prosince 2008 - Pappas v. Komise

(Věc F-101/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Spyros A. Pappas (Brusel, Belgie) (zastoupený: L. Barattini, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků, které stanoví žalobcův nárok na starobní důchod a výpočet odpracovaných let započitatelných pro výpočet tohoto nároku.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků ze dne 6. února 2008, které stanoví žalobcův nárok na starobní důchod, jakož i rozhodnutí ze dne 22. února 2003 a ze dne 27. února 2003, kterými je stanoven počet odpracovaných let započitatelných při výpočtu starobního důchodu;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________