Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 8. decembrī - Pappas/Komisija

(lieta F-101/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Spyros A. Pappas, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - L. Barattini, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt Personīgo tiesību pārvaldes un samaksas biroja lēmumu, ar kuru ir noteiktas prasītāja tiesības uz izdienas pensiju, un šo tiesību noteikšanai vērā ņemamo izdienas gadu aprēķinu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Personīgo tiesību pārvaldes un samaksas biroja 2008. gada 6. februāra lēmumu, ar ko ir noteiktas prasītāja tiesības uz izdienas pensiju, kā arī 2003. gada 22. februāra un 2003. gada 27. februāra lēmumus, ar kuriem ir noteikts šo tiesību noteikšanai vērā ņemamo izdienas gadu aprēķins;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________