Language of document :

Rikors ippreżentat fit- 8 ta' Diċembru 2008 - Pappas vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-101/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Spyros A. Pappas (Brussell, il-Belgju) (rappreżentant: L. Barattini, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Likwidazzjoni tad-drittijiet individwali li tiffissa d-drittijiet għall-pensjoni tal-irtirar tar-rikorrent u l-kalkolu tan-numri ta' snin li għandhom jitqiesu għall-iffissar ta' dawn id-drittijiet.

Talbiet tar-rikorrent

Tannulla d-deċiżjonijiet tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Likwidazzjoni tad-drittijiet individwali tas-6 ta' Frar 2008 li jiffissaw id-drittijiet għall-pensjoni tal-irtirar tar-rikorrent, kif ukoll id-deċiżjonijiet tat-22 ta' Frar 2003 u tas-27 ta' Frar 2003 li jiddeterminaw in-numru ta' snin li għandhom jitqiesu għall-iffissar tad-drittijiet għall-pensjoni;

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

____________