Language of document :

Beroep ingesteld op 8 december 2008 - Pappas / Commissie

(Zaak F-101/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Spyros A. Pappas (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Barattini, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten houdende vaststelling van verzoekers rechten op het ouderdomspensioen en van de berekening van het aantal jaren dat voor de vaststelling van die rechten in aanmerking moet worden genomen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de besluiten van het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten van 6 februari 2008 houdende vaststelling van verzoekers rechten op het ouderdomspensioen alsmede van de besluiten van 22 en 27 februari 2003 tot bepaling van het aantal jaren dat bij de vaststelling van de pensioenrechten in aanmerking moet worden genomen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________