Language of document :

Acțiune introdusă la 8 decembrie 2008 - Pappas/Comisia

(Cauza F-101/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Spyros A. Pappas (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Barattini, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale care stabilește drepturile la pensie pentru limită de vârstă ale reclamantului și care calculează numărul ratelor anuale care trebuie luate în considerare pentru stabilirea acestor drepturi.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale din 6 februarie 2008 care stabilește drepturile la pensie pentru limită de vârstă ale reclamantului precum și a Deciziilor din 22 februarie 2003 și din 27 februarie 2003 care determină numărul ratelor anuale care trebuie luate în considerare pentru stabilirea acestor drepturi.

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________