Language of document :

Tožba, vložena 8. decembra 2008 - Pappas proti Komisiji

(Zadeva F-101/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Spyros A. Pappas (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Barattini, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev o pravicah do starostne pokojnine tožeče stranke in izračunu let, ki jih je treba upoštevati za določitev teh pravic.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev z dne 6. februarja 2008 o pravicah do starostne pokojnine tožeče stranke ter odločbi z dne 22. februarja 2003 in z dne 27. februarja 2003, ki določata število let, ki jih je treba upoštevati za določitev pravic do pokojnine, naj se razglasijo za nične;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________