Language of document :

Talan väckt den 8 december 2008 - Pappas mot kommissionen

(Mål F-101/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Spyros A. Pappas (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Barattini)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar den 6 februari 2008 genom vilket sökandens avgångspension fastställdes samt besluten av den 22 februari 2003 och av den 27 februari 2003 om hur många tjänsteår som ska läggas till grund för pensionen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar den 6 februari 2008 genom vilket sökandens avgångspension fastställdes samt besluten av den 22 februari 2003 och av den 27 februari 2003 om hur många tjänsteår som ska läggas till grund för pensionen, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________