Language of document :

2009. június 25-én benyújtott kereset - Strack kontra Bizottság

(F-61/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az iratbetekintést a felperestől megtagadó alperesi határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes hallgatólagos és kifejezett határozatait, különösen azon határozatokat, amelyeket a 2008. szeptember 12-i, 2008. október 3-i és 2008. november 14-i iratbetekintési engedélyek alkalmával hoztak, Jansen úr 2008. szeptember 19-i határozatát - amennyiben szükséges - a felperes R/554/08 panaszát elutasító 2009. március 25-én hozott határozatot, amennyiben ezen határozatok akadályozták vagy korlátozták a felperes vonatkozásában az alperes rendelkezésre álló valamennyi adatba és dokumentumba, valamint a személyi, egészségügyi és egyéb aktákba való betekintést, amely aktákat helyesen vezették, azok egységesek és teljesek voltak és nem tartalmaztak a felperes számára a hozzáférhetőséget vagy a megértést korlátozó nyelvi vagy formai akadályt, azaz megfeleltek a személyzeti szabályzat 26. és 26a. cikke követelményeinek, és adott esetben azok szükséges javításait előzetesen elvégezték, és ezáltal legalábbis részben elutasították a felperesnek többek között a 2008. július 10-i, 2008. szeptember 19-i és 2008. november 28-i kérelmét;

a Közszolgálati Törvényszék a jelen keresetben leírt jogellenes magatartás miatt kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperes számára a Közszolgálati Törvényszék által méltányosan megállapítandó, de legalább 2500 euró összegű megfelelő kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a jelen keresetről való értesítés időpontjától a jogvita tárgyát képező összes adathoz és dokumentumhoz, valamint a helyesen vezetett személyi aktákhoz való hozzáférés tényleges és teljes engedélyezéséig fizessen a felperes számára havonta a Közszolgálati Törvényszék által méltányosan megállapítandó, de legalább 200 euró összegű havi kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy - a kiküldetési költségek megtérítésére vonatkozó szabályok analógia útján való alkalmazásával - térítse meg a felperes részére a további szükséges iratbetekintések miatt felmerült költségeket, másodlagosan az alperes ugyanezen szabályok alapján térítse meg azokat a költségeket, amelyek a felperes részéről a 2008. szeptember 12-i és 2008. november 14-i Luxembourgba való utazással kapcsolatban merültek fel;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________