Language of document :

2009 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Strack prieš Komisiją

(Byla F-61/09)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Guido Strack (Kelnas, Vokietija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo, kuriuo atmetamas ieškovo prašymas leisti susipažinti su dokumentais

Ieškovo reikalavimai

Ieškovas reikalauja:

panaikinti implicitiškus ir aiškius Komisijos sprendimus, visų pirma tuos, kurie buvo priimti dėl leidimo susipažinti su dokumentais 2008 m. rugsėjo 12 d., 2008 m. spalio 3 d. ir 2008 m. lapkričio 14 d., 2008 m. rugsėjo 19 d., o taip pat 2008 m. rugsėjo 19 d. M. Jansen sprendimą ir, atitinkamai, 2009 m. kovo 25 d. Sprendimą dėl ieškovo skundo R/554/08 atmetimo tiek, kiek jais atsisakoma leisti pilnai susipažinti su visais atsakovės turimais ir su juo susijusiais duomenimis ir dokumentais bei papildyti asmens, medicininę ir kitas bylas, kurios vedamos pagal atitinkamas procedūras ir vieningus standartus bei yra išsamios, naudojant aiškiai suprantamą ir prieinamą kalbą ir formą, kuriose nėra kliūčių ieškovui jas suprasti ir su jomis susipažinti, t. y. vertinant bendrai, atitinka Personalo nuostatų 26 ir 26 a straipsnių reikalavimus, ir šiuo tikslu jose buvo padaryti būtini pakeitimai, ir bent iš dalies atmetė kai kuriuos, o būtent 2008 m. liepos 10 d., 2008 m. rugsėjo 19 d. ir 2008 m. lapkričio 28 d. ieškovo pateiktus prašymus;

nurodyti Komisijai atlyginti ieškovo nuostolius, patirtus dėl šiame ieškinyje nurodytų neteisėtų veiksmų; jų dydį savo nuožiūra turėtų nustatyti teismas, bet ne mažiau kaip 2 500 EUR;

nurodyti Komisijai kas mėnesį pervesti ieškovui sumą, kad būtų atlyginti kas mėnesį patiriami nuostoliai, įskaitant palūkanas, pradedant mokėti nuo pranešimo apie šį ieškinį datos iki tol, kol ji suteiks veiksmingą ir neribotą leidimą susipažinti su visa šiame ieškinyje nurodoma informacija ir dokumentais, o taip pat su jo tinkamai vedama asmens ir medicinine byla; atlygintinų nuostolių, įskaitant palūkanas, sumos dydį savo nuožiūra turėtų nustatyti teismas, bet ne mažiau kaip 200 EUR;

priteisti iš Komisijos atlyginti ieškovui būtinas sąnaudas ir išlaidas, patirtas prireikus papildomai susipažįstant su bylomis, pagal analogiją taikant taisykles, kurios taikomos atlyginant komandiruočių išlaidas, arba, subsidiariai, pagal analogiją taikant tas pačias taisykles išlaidas, kurias ieškovas patyrė vykdamas į Liuksemburgą 2008 m. rugsėjo 12 ir 14 dienomis;

priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________