Language of document :

Beroep ingesteld op 25 juni 2009 - Strack / Commissie

(Zaak F-61/09)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende afwijzing van verzoekers verzoek om toegang tot de stukken te verkrijgen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de stilzwijgende en uitdrukkelijke besluiten van de verwerende partij, met name die naar aanleiding van de verkrijging van toegang tot de stukken op 12 september 2008, 3 oktober 2008 en 14 november 2008, het besluit van de heer Jansen van 19 september 2008 en, voor zover nodig, het op 25 maart 2009 vastgestelde besluit tot afwijzing van verzoekers klacht R/554/08, voor zover verzoeker daarbij de volledige toegang tot alle bij de verwerende partij over hem beschikbare stukken en documenten alsmede tot naar behoren aangelegde, samenhangende, volledige en voor verzoeker in taal en vorm zonder beperkingen begrijpelijke en toegankelijke, dat wil zeggen met de vereisten van de artikel 26 en 26 bis van het Statuut overeenstemmende, en voor zover nodig vooraf verbeterde persoons-, medische en andere dossiers werd geweigerd of beperkt, zodat zijn verzoeken van 10 juli 2008, 19 september 2008 en 28 november 2008 ten minste deels werden afgewezen;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een passende schadevergoeding voor de in dit beroep uiteengezette onrechtmatige gedraging, waarbij de bepaling van de hoogte van die schadevergoeding wordt overgelaten aan het oordeel van het Gerecht, maar ten minste 2 500 EUR moet bedragen;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een maandelijkse schadevergoeding aan verzoeker vanaf het tijdstip van de betekening van dit verzoekschrift tot aan de daadwerkelijke en volledige verlening van toegang tot alle ter discussie staande stukken en documenten en zijn naar behoren aangelegd persoons- en medisch dossier, waarbij de hoogte van deze maandelijkse schadevergoeding aan het oordeel van het Gerecht wordt overgelaten, maar ten minste 200 EUR moet bedragen;

veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding aan verzoeker van de kosten en uitgaven die hij heeft gemaakt naar aanleiding van verdere noodzakelijke raadplegingen van de stukken overeenkomstig de regels voor de vergoeding van de kosten voor dienstreizen dan wel, subsidiair, de kosten die verzoeker heeft moeten maken om op 12 september 2008 en 14 november 2008 naar Luxemburg te komen, overeenkomstig dezelfde regels;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________