Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. juuni 2009. aasta määrus - Ketselidou versus komisjon

(Kohtuasi F-81/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hagi - Ühenduste kohtu otsus - Uus oluline asjaolu - Puudumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Zoe Ketselidou (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus, millega vaikimisi keelduti rahuldamast hageja taotlust arvutada ümber tema pensioniõiguslik staaž, mida arvestatakse hageja Kreekas omandatud pensioniõiguste ülekandmisel ühenduse süsteemi.

Määruse resolutiivosa

1.    Jätta hagi ilmse põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.    Mõista kõik kohtukulud välja Zoe Ketselidoult.

____________

1 - ELT C 313, 6.12.2008, lk 59.