Language of document :

Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 11. jūnija rīkojums - Ketselidou/Komisija

(lieta F-81/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Prasība - Kopienu tiesas spriedums - Būtisks jauns fakts - Neesamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zoe Ketselidou, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. A. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt netieši izteiktu lēmumu noraidīt prasītāja prasību, ko tas cēlis par pensijas izdienas gadu pārrēķinu, kas jāņem vērā, pārceļot pensijas tiesības, kuras iegūtas Grieķijā, uz Kopienas sistēmu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Ketselidis atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 313, 06.12.2008., 59. lpp.