Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. juni 2009 - De Geest mod Rådet

(Sag F-80/05) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 281 af 12.11.2005, s. 25.