Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 18.6.2009 - De Geest v. neuvosto

(Asia F-80/05)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 281, 12.11.2005, s. 25.