Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 - Ketselidis v. Komise

(Věc F-72/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žaloba - Předcházející správní stížnost - Předběžná odpověď - Omluvitelné nesprávné posouzení - Neexistence - Konkludentní rozhodnutí o zamítnutí - Opožděná stížnost - Nepřípustnost - Rozsudek některého ze soudů Společenství - Nová podstatná skutečnost - Neexistence"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michalis Ketselidis (Brusel, Belgie) (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení konkludentního rozhodnutí o zamítnutí žádosti podané žalobcem ohledně přezkumu výpočtu odsloužených let započitatelných pro účely důchodu, které je nutno zohlednit při převodu jeho nároků na důchod nabytých v Řecku do režimu Společenství.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

M. Ketselidisovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 272, 25.10.2008, s. 51.