Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 11. juni 2009 - Ketselidis mod Kommissionen

(Sag F-72/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - søgsmål - forudgående administrativ klage - foreløbigt svar - undskyldelig fejl - foreligger ikke - stiltiende afvisning - klage indgivet for sent - afvisning - dom afsagt af en af Fællesskabets retsinstanser - væsentlig ny omstændighed - foreligger ikke)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michalis Ketselidis (Bruxelles, Belgien) (ved avocat S.A. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og K. Hermann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning om en ændring af beregningen af pensionsgivende tjenesteår, som skal tages i betragtning ved overførslen til fællesskabsordningen af de pensionsrettigheder, han har optjent i Grækenland

Konklusion

Sagen afvises.

Michalis Ketselidis betaler alle sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 272 af 25.10.2008, s. 51.