Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. juuni 2009. aasta määrus -Ketselidis versus komisjon

(Kohtuasi F-72/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hagi - Eelnev halduskaebus - Vahevastus - Vabandatav eksimus - Puudumine - Vaikimisi keeldumise otsus - Hilinenud kaebus - Vastuvõetamatus - Ühenduste kohtu otsus - Uus oluline asjaolu - Puudumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michalis Ketselidis (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus, millega vaikimisi keelduti rahuldamast hageja taotlust arvutada ümber tema pensioniõiguslik staaž, mida arvestatakse hageja Kreekas omandatud pensioniõiguste ülekandmisel ühenduse süsteemi.

Määruse resolutiivosa

1.    Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.    Mõista kõik kohtukulud välja Michalis Ketselidiselt.

____________

1 - ELT C 272, 25.10.2008, lk 51.