Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 11.6.2009 - Ketselidis v. komissio

(Asia F-72/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Kanne - Edeltävä hallinnollinen valitus - Vastauksen odottaminen - Anteeksiannettava erehdys - Puuttuminen - Implisiittinen hylkäyspäätös - Liian myöhään tehty valitus - Tutkimatta jättäminen - Yhteisön tuomioistuimen tuomio - Uusi olennainen tosiseikka - Puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michalis Ketselidis (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus huomioon otettavien palveluvuosien laskemisen tarkistamisesta siirrettäessä Kreikassa hankitut eläkeoikeudet yhteisön järjestelmään

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Ketselidis velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 272, 25.10.2008, s. 51.